Dzieci i młodzież często mają problemy z formułowaniem wypowiedzi i argumentowaniem własnych poglądów. Nauczyciele języka polskiego w szkołach powinni zwrócić uwagę na poruszanie problematyki dotyczącej młodych ludzi, a nie tylko omawiać problemy znane z literatury. Doskonałą pomocą może być podręcznik “To się czyta 1” oferowany przez wydawnictwo Nowa Era. Jest przeznaczony do stosowania w klasach 1. branżowych szkół I stopnia.

Tematyka dostosowana do młodszych i starszych uczniów

Podręcznik “To się czyta 1” został opracowany przez dwie autorki: Annę Klimowicz i Joannę Ginter. Treść jest dostosowana do umiejętności młodszych uczniów. Rozdziały są podzielone na stosunkowo krótkie rozdziały, a każdy temat ma podobną strukturę. Dzięki temu młody człowiek nie jest zmuszony do zapoznawania się z dużą ilością tekstu, którego zrozumienie dopiero będzie omawiane na lekcjach.

Ilustracje i inne atrakcyjne formy prezentacji wiadomości

Książka zawiera dużą ilość ilustracji, w tym schematów i infografik, które ułatwiają przyswajanie wiedzy. Tytuły mają zachęcające i nieoczywiste tytuły, a polecenia są formułowane prostym językiem, bez zbędnych ozdobników i zawiłości gramatycznych. Wszystko po to, aby podręcznik “To się czyta 1 książka dostępna w księgarni internetowej” mógł być praktyczną pomocą dla każdego ucznia, bez względu na jego poziom aktualnej wiedzy.

Analiza tekstów na podstawie książek, filmów i seriali

Podręcznik “To się czyta 1” porusza problemy bliskie młodym ludziom. Prezentowane są fragmenty współczesnych tekstów literackich, a także omówienia popularnych filmów i seriali. Pozwala to pokazać, że analiza i rozumienie tekstów nie wymaga nauki historii i okoliczności powstania tak, jak w przypadku dzieł historycznych. Młodzież jest inspirowana do refleksji oraz dyskusji nad utworami. Każdy dział zawiera wprowadzenie oraz ćwiczenia podsumowujące wiedzę. Autorzy korzystają z tekstów, które mogą być przydatne w życiu zawodowym uczniów. Dlatego książka “To się czyta 1” może być pomocą zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, którzy chcą w jak najbardziej zrozumiały sposób przekazywać wiedzę.